Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-07-14 17:14:47
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-06-08 16:33:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-05-22 12:12:52
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIEWZIĘCIA 2009-05-14 16:24:08
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko 2009-05-07 14:53:18
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-04-20 14:55:50
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-04-20 14:55:50
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 2009-03-24 16:16:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-20 21:08:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-20 09:26:32