Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowogródek Pomorski prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

 

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowogródek Pomorski  prowadzony jest w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 14. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru: Dariusz Dybiński, tel. 95 747 17 60 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (wybieram);
    2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wybieram)
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski GBS oddział Myślibórz 67 8355 0009 0046 8897 2000 0004 lub w kasie Urzędu.

 

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 wrzesień 2022 13:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 14:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 14:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 14:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 14:47 Piotr Uberman