Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN Wykonanie kanału technologicznego oraz wylotu W1 wraz z pracami na rowie w ramach inwestycji pn.Budowa drogi eksp 2012-10-12 12:48:46
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA MAJACEGO NA CELU WYDANIE DECYZJO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN. "BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY BARLINECKIEJ W m. NOWOGRÓDEK POMORSKI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ Nr 2111Z..." 2012-10-03 10:13:51
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALUIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIEWZIECIA PN. "PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W m. TRZCINNA" 2012-06-11 17:11:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SICI WODOCIAGOWEJ W m. SUMIAK 2012-03-13 10:08:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KOLONIA NOWOGRODEK POMORSKI" 2012-03-12 10:42:24
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W CELU WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SUMIAK" 2012-01-10 13:17:50
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W m. NOWOGRODEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRODEK POMORSKI' 2012-01-09 13:28:18
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W CELU WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN."STABILIZACJA POZIOMU WODY - JEZIORO ROKITNO" 2011-07-22 13:01:25
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. KARSKO" 2011-07-19 16:04:51
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn."BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE ul. BOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWOGRÓDEK POMORSKI". 2011-06-28 13:31:49