Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
obwieszczenie o wszczęciu postepowania na wydanie decyzzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Giżyn szatnia na boisku sportowym 2010-01-26 11:19:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ? Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin? 2010-01-18 11:36:25
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:Sieć wodociągowa: Karsko ? Nowogródek Pomorski ? Kolonia Nowogródek ? Sumiak ? Karlin 2010-01-18 11:29:07
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO polegającego na zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno - biurową ?w budowie? na budynek produkcji ? obróbki skór surowych 2010-01-15 15:10:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami - w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ściekó 2010-01-08 12:59:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Sieć wodociągowa: Karsko Nowogródek Pomorski Kolonia Nowogródek Sumiak Karlin 2009-12-29 15:51:47
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁACZAMI - GIŻYN DZIAŁKI: 462, 447/1, 526/1, 526/2 2009-12-04 11:34:24
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJO O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI - ŚWIATKI DZIAŁKI: 58, 67, 71, 72, 73, 74/1 2009-12-04 11:32:33
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZĘŚCI OŚRODKA ZDROWIA NA FUNKCJE PRZEDSZKOLA I BIBLIOTEKI NA DZIAŁE NR EWI. 761/2 W m. KARSKO 2009-11-23 14:40:36
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PIBLICZNEGO - STACJA TRANSFORMATOROWA W m. KARSKO 2009-11-23 13:06:23