Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie dz. o nr ewid. 507/6, 508, 511/22, 506 i 510/1 położonych w ob. Karsko, gm. Nowogródek Pomorski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 212.94 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 13:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 13:39 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 13:40 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 13:41 Piotr Uberman