Wymagane dokumenty

1. zlecenie wynajmu kosiarki bijakowej

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza 15

pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

- opłata za 1 godz. wynajmu kosiarki bijakowej – 80,00 zł netto  + 23% VAT

- koszt dojazdu -  4 zł netto + 23 % VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak