Wymagane dokumenty

1. Zlecenie odśnieżania pługiem ciągnikowym

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza 15

pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

- opłata za 1 h odśnieżania pługiem ciągnikowym – 60,00 zł netto + 23% VAT

- opłata za 1 km dojazdu - 4,00 zł netto + 23 % VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak