Wymagane dokumenty

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej    

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski A. Mickiewicza 15 , 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesięcy

Podstawa prawna

art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokości jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy. 

 

Wersja nr 2