Wymagane dokumenty

Wniosek o najem - lokalu socjalnego , mieszkalnego        

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

   Do 30 dni.
      Wnioski realizowane są według kolejności oczekiwania zgodnie z listą mieszkaniową.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 (orzeczenie sądu ) Ustawy może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, której dochody brutto w gospodarstwie domowym w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekraczały 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1 roku. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres. W sytuacji wzrostu dochodu rodziny, można zawrzeć umowę na czas nieoznaczony albo zastosować art.18 ust.1 i 2 Ustawy w przypadku braku udokumentowania dochodu.
  4. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba zamieszkująca w lokalu,  w którym przypada mniej niż 5 m powierzchni mieszkalnej na uprawnioną do zamieszkania osobę i osiagały dochody brutto w gospodarstwie domowym w okresie 3-miesięcznym poprzedzającym złożenie wniosku w granicach 150-200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 - 200%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

 

  

Wersja nr 2