Wymagane dokumenty

1. Zlecenie wymiany wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza 15

Pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

100, 00 zł netto + 8% VAT – za wymianę wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  5/2015 z 20.03.2015 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak