Wymagane dokumenty

 akt notarialny (warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. 

Podstawa prawna

art. 25 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 4 i art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim.