Wymagane dokumenty

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Stanowisko d/s Obywatelskich - pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

wersja nr 3