Biuletyn Informacji Publicznej

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-16 14:51:36
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku 2014-09-12 11:10:31
Uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy 2004-04-07 14:08:17

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Urzędem Gminy Nowogródek Pomorski i jego komórkami organizacyjnymi.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy.