• Uchwała Nr XLII/287/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022;
  • Uchwała Nr XLII/288/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032;
  • Uchwała Nr XLII/289/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami;
  • Uchwała Nr XLII/290/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023;
  • Uchwała Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032;
  • Uchwała Nr XLII/292/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2023-2027 w Gminie Nowogródek Pomorski;
  • Uchwała Nr XLII/293/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXII/130/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XLI 287 2023 pdf 3.06 MB Piotr Uberman
Uchwała XLI 288 2023 pdf 4.63 MB Piotr Uberman
Uchwała XLI 289 2023 pdf 435.06 KB Piotr Uberman
Uchwała XLI 290 2023 pdf 13.31 MB Piotr Uberman
Uchwała XLI 291 2023 pdf 4.43 MB Piotr Uberman
Uchwała XLI 292 2023 pdf 687.26 KB Piotr Uberman
Uchwała XLI 293 2023 pdf 586.65 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 styczeń 2023 15:23 Piotr Uberman