• Uchwała Nr XXXVII/246/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego
  • Uchwała Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/3 w Karsku
  • Uchwała Nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/4 w Karsku
  • Uchwała Nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 742/5 w Karsku
  • Uchwała Nr XXXVII/250/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim
  • Uchwała Nr XXXVII/251/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
  • Uchwała Nr XXXVII/252/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
  • Uchwała Nr XXXVII/253/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXVII/254/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2022 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 - 2032
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XXXVII 246 2022 pdf 477.67 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 247 2022 pdf 185.28 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 248 2022 pdf 188.00 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 249 2022 pdf 185.92 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 250 2022 pdf 194.10 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 251 2022 pdf 379.55 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 252 2022 pdf 490.23 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 253 2022 pdf 459.04 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXVII 254 2022 pdf 207.89 KB Piotr Uberman