• Uchwała Nr XXXVI/237/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn
  • Uchwała Nr XXXVI/238/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 położonej w Karsku
  • Uchwała Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w Świątkach
  • Uchwała Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
  • Uchwała Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karsko gm. Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2025
  • Uchwała Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXVI/244/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
  • Uchwała Nr XXXVI/245/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 - 2032
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr XXXVI/237/2022 pdf 2.67 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/238/2022 pdf 254.93 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/239/2022 pdf 213.79 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/240/2022 pdf 844.82 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/241/2022 pdf 8.24 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/242/2022 pdf 5.39 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/243/2022 pdf 1.95 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/244/2022 pdf 910.78 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXXVI/245/2022 pdf 4.48 MB Piotr Uberman