Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Marek Pękacz - Przewodniczący Rady Gminy pdf 1.15 MB Piotr Uberman
Małgorzata Glapka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy pdf 1.58 MB Piotr Uberman
Angelika Rutkowska - Radna Gminy pdf 941.48 KB Piotr Uberman
Aniela Piotrowicz - Płocieniczak - Radna Gminy pdf 1.35 MB Piotr Uberman
Damian Iwanowski - Radny Gminy pdf 1.46 MB Piotr Uberman
Elżbieta Wiśniak - Radna Gminy pdf 1.09 MB Piotr Uberman
Grzegorz Pokonieczny - Radny Gminy pdf 1.46 MB Piotr Uberman
Izabela Budzikowska - Radna Gminy pdf 1,006.44 KB Piotr Uberman
Janusz Mickiewicz - Radny Gminy pdf 1.06 MB Piotr Uberman
Karolina Stasiak - Radna Gminy pdf 1.57 MB Piotr Uberman
Małgorzata Szczygieł - Radna Gminy pdf 1.17 MB Piotr Uberman
Radosław Molka - Radny Gminy pdf 1.08 MB Piotr Uberman
Roman Oleś - Radny Gminy pdf 1.57 MB Piotr Uberman
Wodzisław Grzeca - Radny Gminy pdf 1.09 MB Piotr Uberman
Zdzisław Piszczecki - Radny Gminy pdf 1.60 MB Piotr Uberman
Przewodnicząca Rady Gminy Angelika Rutkowska - Przewodnicząca Rady Gminy - oświadczenie majątkowe za 2021 r. pdf 1.03 MB Piotr Uberman