I. KOMISJA REWIZYJNA

     
1 Piszczecki Bogdan Przewodniczący
2 Budzikowski Grzegorz członek
3 Rzeźnicki Robert członek

 

II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

1 Obłąk Jan Przewodniczący
2 Dudzicz Małgorzata członek
3 Glapka Małgorzata członek
4 Piątek Dariusz członek
5 Soroczyńska Aleksandra członek

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

1 Steć Jan Przewodniczący
2 Dudzicz Małgorzata członek
3 Glapka Małgorzata członek
4 Obłąk Jan członek
5 Soroczyńska Aleksandra członek

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

1 Popławski Jan Przewodniczący
2 Falkowski Zbigniew członek
3 Nidecki Bronisław członek
4 Steć Jan członek

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.