I. KOMISJA REWIZYJNA

1.Robert Rzeźnicki - Przewodniczący
2. Rafał Grzelak
3. Stanisław Jadach

II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Janusz Mickiewicz – Przewodniczący
 2. Jarosław Biedulski
 3. Małgorzata Glapka
 4. Henryk Mierzwa
 5. Piotr Wojciechowski

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

 1. Małgorzata Glapka – Przewodnicząca
 2. Iwona Budzińska
 3. Małgorzata Dudzicz
 4. Henryk Mierzwa
 5. Piotr Wojciechowski

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Maciej Kwaśniewicz – Przewodniczący
 2. Iwona Budzińska
 3. Bronisław Nidecki
 4. Czesław Nowak
 5. Marek Sołtys
 6. Robert Rzeźnicki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.