nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2022 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski
31.01.2022  
2/2022 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 rok
01.02.2022  
3/2022 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie z wolnej ręki:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w m. Kinice, obr. Kinice gm. Nowogródek Pomorski, budowa wodociągu na odcinku Karsko-Kinice oraz budowa wodociągu na odcinku Golin Rataje
04.02.2022  
4/2022 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy 11.02.2022  
5/2022 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 14.02.2022  
6/2022 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2022 klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 24.02.2022  
7/2022 powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski do roku 2030 28.02.2022  
8/2022 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 28.02.2022  
9/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski projektu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2022-2026”

01.03.2022  
10/2022

powołania zespołu ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy przybywającym na teren Gminy Nowogródek Pomorski

01.03.2022  
11/2022

udzielenia upoważnień dla Kierownika Usług Lokalnych

04.03.2022  
12/2022  upoważnień dla Kierownika Biura Rozwoju Gminy 04.03.2022  
13/2022 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
18.03.2022  
14/2022 powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

29.03.2022

 
15/2022

udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Nowogródek Pomorski

29.03.2022  
16/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. 31.03.2022  
17/2022 powołania komisji przetargowej do dokonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski
01.04.2022  
 18/2022

 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowę drogi od ul. Polnej w m. Karsko przez m. Ławin do m. Parzeńsko nr działki 945 obr. Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, wraz z budową wodociągu z m. Karsko do m. Parzeńsko i Ławin oraz Przebudowa ul. Pionierów w m. Karsko wraz z budową oświetlenia.

01.04.2022 
 
19/2022 powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w mieniu komunalnym oraz gospodarstwach domowych spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi
15.04.2022   
20/2022 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Giżynie 25.04.2022   
21/2022 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Karsku 25.04.2022   
22/2022 dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości w Parzeńsku
25.04.2022   
24/2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowogródku Pomorskim w drodze rokowań 05.05.2022  
25/2022 sprzedaży lokalu użytkowego nr 3położonego w Świątkach w budynku nr 5 05.05.2022  
26/2022 realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door 05.05.2022  
27/2022 wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Nowogródek Pomorski 26.05.2022  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2022 pdf 302.55 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2022 pdf 9.42 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2022 pdf 756.47 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2022 pdf 194.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2022 pdf 1.02 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2022 pdf 337.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2022 pdf 873.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2022 pdf 8.76 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2022 pdf 1.73 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2022 pdf 281.58 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2022 pdf 246.48 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2022 pdf 219.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2022 pdf 227.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2022 pdf 273.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2022 pdf 219.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2022 pdf 2.40 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2022 pdf 267.57 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2022 pdf 795.27 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2022 pdf 675.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2022 pdf 215.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2022 pdf 231.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2022 pdf 206.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2022 pdf 231.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2022 pdf 229.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2022 pdf 196.05 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2022 pdf 3.79 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 08:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 marzec 2022 11:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 kwiecień 2022 09:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 kwiecień 2022 11:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 maj 2022 10:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 13 maj 2022 10:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 czerwiec 2022 10:35 Piotr Uberman