O G Ł O S Z E N I E

 

RiGMK.6840.7.2013.AA

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Golin obręb Karsko

2. Określenie nieruchomości - działka niezabudowana, droga utwardzona kamieniem polnym

3. Nr działki - - 510/1

4. Powierzchnia działki - 0,2222 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy działka przeznaczona jest pod drogę gminną (publiczną)

6. Sposób zagospodarowania - teren użytkowany jako droga

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00041000/6

8. Uzbrojenie działki - brak

9. Wartość nieruchomości - 50.600,00 zł

 

Działka nr 626 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działka nr 509/1 i 511/22.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, obciąża nabywcę.

 

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 26 września 2014 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Golinie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 07 sierpnia 2014 r. do dnia 05 września 2014 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:35 Piotr Uberman