O G Ł O S Z E N I E

 

IOŚ.6840.2.2015.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Karsko, ul. Mieszka I

2. Określenie nieruchomości - nieruchomość
niezabudowana, grunty orne o symbolu R-IVa.

3. Nr działki - 622

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,03 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach uzupełnień
zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym.

6. Sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany
w sposób trwały.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00041526/9

8. Uzbrojenie - droga asfaltowa

9. Wartość nieruchomości - 4.857,00 zł

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:41 Piotr Uberman