O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.4.2015.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Położenie nieruchomości - Giżyn

2. Określenie nieruchomości - nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek drogowych.
3. Nr działki - 384 i 392

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,38 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy działki stanowią tereny dróg.

6. Sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany
w sposób trwały.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00041588/1

8. Uzbrojenie - brak

9. Wartość nieruchomości - 6.746,00 zł

 

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiednich nieruchomości oznaczonych jako działki nr 380/7 i 391.

 

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 25 marca 2016 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 8 lutego 2016  r. do dnia 04 marca 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:24 Piotr Uberman