O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.3.2018.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do zbycia:

 

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunt sklasyfikowany jako: Bp-0,0246 ha

Nr działki

657/1

Powierzchnia

0,0246 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00005929/0

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren nie jest zagospodarowany

Uzbrojenie działki

brak

Cena nieruchomości

5.820,00 zł

 

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez zamianę na inną nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

 

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 30 lipca 2019 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 08 lipca 2019 r.

 

 

 

0x08 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 09:08 Piotr Uberman