O G Ł O S Z E N I E

BRG.6840.5.2019.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Karsko, ul. Pionierów 7

Określenie nieruchomości

nieruchomość zabudowana

Nr działki

760/10

Powierzchnia

0,2092 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00029457/4

 

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren zagospodarowany. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 139 m2 o 1 kondygnacji, wybudowany w 1939 r., w budynku nie ma wyodrębnionych lokali.

Uzbrojenie działki

dostęp do drogi asfaltowej, sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena nieruchomości

Wartość nieruchomości wynosi 131.500,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26.11.2019 r. Nr XII/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. nr 760/10 Karsko, wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 65%.

Bonifikata stanowi kwotę: 85.475,00 zł.

Cena nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty wynosi: 46.025,00 zł

 

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywców. Termin uiszczenia ceny sprzedaży lub I raty nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 06 grudnia 2019 r. do dnia 27 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 2 z 3

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

www.nowogrodekpomorski.pl

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektronicznej Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 09:05 Piotr Uberman