O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.2.2022.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  oraz art. 39 ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Wójt  Gminy  Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 II    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako  RIVa

Nr działki

336/2

Powierzchnia

0,12 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w suikzp gminy – tereny rolnicze, obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, trasa rowerowa

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały,

użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

18.000 zł

Wadium

3.000 zł       

Działka nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 17.02.2023 r.

Przetarg odbędzie się dnia  12.05.2023 r. o godz. 900  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 08.05.2023  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 31.03.2023 r.                                

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim                        
  3. Na stronach internetowych: www.nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl  

w okresie od  03.04.2023  r. do dnia 12.05.2023 r.

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 31 marzec 2023 12:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2023 12:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2023 12:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2023 12:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2023 12:48 Piotr Uberman