INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

RUL.6840.4.2021.AW

 

1. Data
i miejsce
oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
22.04.2022 r.
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
III ustny przetarg nieograniczony
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

Księga wieczysta
Nieruchomość niezabudowana położona we wsi i obrębie Trzcinna,
działka oznaczona nr 88/2 o pow. 0,33 ha.
KW Nr SZ1M/00040807/6.
3. Liczba osób dopuszczonych
i niedopuszczonych do przetargu
-
-
4. Cena wywoławcza
Najwyższa osiągnięta cena:
35.000,00 zł
-
5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca: Nie ustalono nabywcy Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 22.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:27 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 10:42 Piotr Uberman