I N F O R M A C J A O W Y N I K U P R Z E T A R G U|
RUL.6840.3.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.03.2022 r.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

 

III ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 47,78 m2 znajdujący się w budynku nr 9 przy ul. Barlineckiej we wsi Nowogródek Pomorski obrębie Nowogródek Pomorski, na działce oznaczonej nr 454/11 o powierzchni 0,1442 ha, wraz z udziałem w wysokości 164/1000 części

KW Nr SZ1M/00030174/6

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

25.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 08.04.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 kwiecień 2022 11:09 Piotr Uberman