I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

Znak:BRG.6840.6.2020.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

24.09.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I I I   ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  położona we wsi

i obrębie  Nowogródek Pomorski,

działka oznaczona nr  336/2

o pow. 0,12 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040676/8.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

23.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                               Nowogródek Pomorski

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 24.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:59 Piotr Uberman