I N F O R M A C J A     O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

RUL.6840.3.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

22.10.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 47,78 m2 znajdujący się w budynku nr 9 przy ul. Barlineckiej we wsi Nowogródek Pomorski obrębie Nowogródek Pomorski,  na działce oznaczonej nr  454/11 o powierzchni 0,1442 ha, wraz z udziałem w wysokości 164/1000 części

KW Nr SZ1M/00030174/6

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

56.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                               Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 22.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:57 Piotr Uberman