I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

06.11.2020 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

III ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  położona we wsi i obrębie  Nowogródek Pomorski,

działka oznaczona nr  339/3

o pow. 0,1241 ha.

 

KW Nr SZ1M/00023598/2.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

 

2

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

25.000,00 zł

 

25.250,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Malwina Pasławska i Marek Kowalewicz

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                               Nowogródek Pomorski

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 06.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 13:55 Piotr Uberman