I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

02.07.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

V ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość zabudowana  położona we wsi Giżyn obrębie  Giżyn,

działka oznaczona nr  378/6

o pow. 0,5156 ha.

 

 

KW Nr SZ1M/00040883/2

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

60.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                                  Nowogródek Pomorski

 

                                                              

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 02.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:49 Piotr Uberman