I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

02.07.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

II ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Nowogródek Pomorski obrębie Nowogródek Pomorski,

działka oznaczona nr  336/2

o pow. 0,12 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040676/8

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

23.000,00 zł

 

   -

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                 Wójt  Gminy

                                                               Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 02.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 styczeń 2022 13:44 Piotr Uberman