I N F O R M A C J A     O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

RUL.6840.4.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

19.11.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  położona we wsi

i obrębie  Trzcinna,

działka oznaczona nr  88/2

o pow. 0,33 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040807/6.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

40.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

                                                                 Wójt  Gminy
    Nowogródek Pomorski

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 22.11.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 11:01 Piotr Uberman