I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

11.06.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Karsko obrębie  Karsko,

działka oznaczona nr  661/4

o pow. 0,0412 ha.

 

KW Nr SZ1M/00041526/9

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

2

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

10.000,00 zł

 

10.500,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Beata Cybułka

 

 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                     

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy                            Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 11.06.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 10:59 Piotr Uberman