I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

09.04.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana  położona we wsi

i obrębie  Giżyn,

działka oznaczona nr  128

o pow. 0,07 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040883/2.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

15.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy                            Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 09.04.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 10:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 11:03 Piotr Uberman