I N F O R M A C J A

O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

02.07.2021 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

II ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Giżyn obrębie Giżyn, działka oznaczona nr  128

o pow. 0,07 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040883/2

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

2

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

13.000,00 zł

 

   13.130,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Daniel Dobieżyński

 

Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu GminyNowogródek Pomorski w terminie od dnia 02.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 10:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 grudzień 2021 10:48 Piotr Uberman