O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.9.2021.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Świątki

Opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 147 m2, grunty oznaczone jako Bi

Nr działki

77/9

Powierzchnia

0,3402 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024389/1

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium ukzp – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym.

Sposób zagospodarowania

teren zabudowany budynkiem niemieszkalnym, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, ogrodzony, na działce słup energetyczny.

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa i gruntowa, sieć elektryczna

i wodociągowa w zasięgu.

Cena nieruchomości

69.000,00 zł.

Działka nr 77/9 w Świątkach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 24 stycznia 2022 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Świątkach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl i www.nowogrodekpomorski.pl od 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 grudzień 2021 12:10 Piotr Uberman