O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.3.2021.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

   Nowogródek Pomorski, ul. Barlinecka Nr 9

Opis nieruchomości 

   Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. 47,78 m2

Nr działki

   454/11

Powierzchnia

   0,1442  ha

Udział w działce

   164/1000

Księga wieczysta

   KW Nr SZ1M/00030174/6

Przeznaczenie nieruchomości

   brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

   Teren zabudowany budynkiem wielorodzinnym w słabym stanie technicznym, lokal składa się z ganku, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki, pomieszczeń przynależnych brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

55.800,00 zł.

Lokal nr 4 o pow. 47,78 m2  położony w Nowogródku Pomorskim przy ul. Barlineckiej Nr 9 wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej nr 454/11 w wysokości 164/1000 części,  przeznaczony jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 06 września 2021 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej: www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 26 lipca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 lipiec 2021 12:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 12:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 09:00 Piotr Uberman