O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.4.2020.AW

 

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunty oznaczone jako RV

Nr działki

128

Powierzchnia

0,07  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040883/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany

Uzbrojenie działki

droga brukowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

12.900,00 zł.

Działka nr 128 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 7 stycznia 2021 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od 25 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r.                                                        

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 listopad 2020 08:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 08:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 08:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 08:24 Piotr Uberman