O G Ł O S Z E N I E

BRG.6840.7.2019.AW

 

                                  Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Kinice

2. Opis nieruchomości

nieruchomość  niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako ŁIV

3. Nr działki

30/59

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0877 ha

5. Przeznaczenie

 usługi turystyczne -  zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 4UTr

6. Sposób zagospodarowania 

teren porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami, częściowo zagospodarowana na ogród przydomowy

7. Księga Wieczysta              

KW Nr SZ1M/00030031/2

8. Uzbrojenie działki

brak dostępu do drogi, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa

9.Cena nieruchomości

31.100,00 zł

       Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 30/19 zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  - art. 37 ust. 2 pkt 6.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.  W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia  27 kwietnia 2020 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia  16 marca 2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 12 marzec 2020 16:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 16:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 16:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 16:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 16:48 Piotr Uberman