O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.17.2018.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

615

Powierzchnia działki

0,31 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, R IVb, R V

teren zagospodarowany użytkowany rolniczo

Księga wieczysta

nr SZ1M/00041526/9

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

90 zł rocznie

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 18 lipca 2018 r.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 15:01 Piotr Uberman