O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.16.2018.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Określenie nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

378/6

Powierzchnia działki

0,5156 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, R-IVb, S-RIVb

teren niezagospodarowany

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040883/2

Cel dzierżawy

rolny

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga utwardzona

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wysokość czynszu

150 zł rocznie

 

Działka nr 378/6 w Giżynie przeznaczona jest do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 15:00 Piotr Uberman