O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.5.2018.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Świątki

Określenie nieruchomości

działka zabudowana budynkiem gospodarczym

Nr działki

87

Powierzchnia działki

0,04 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, Br-RIIIb,

teren zagospodarowany użytkowany rolniczo

Cel dzierżawy

rolny

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040752/5

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga asfaltowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

10 zł rocznie

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 18 lipca 2018 r.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Świątkach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:58 Piotr Uberman