O G Ł O S Z E N I E

BRG.6850.2.2019.AW

 

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś Trzcinna

Określenie nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem użytkowym - świetlica wiejska

Nr działki

85

Powierzchnia działki

0,3766 ha

Część przeznaczona do dzierżawy

Pomieszczenie nr 0/15

znajdujące się na parterze

Powierzchnia użytkowa lokalu

6,13 m2

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

Brak planu,

teren zagospodarowany

Grunt sklasyfikowany jako

Bi, RIVb

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00035027/6

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga asfaltowa, sieć wodna, elektryczna i zbiornik na ścieki.

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

 

Oddanie w użyczenie powyższego lokalu następuje na rzecz Stowarzyszenia Kobiety Rakiety w Ratajach.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 5 marca 2019  r. do dnia 26 marca 2019 r.

 
 

 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:56 Piotr Uberman