O G Ł O S Z E N I E
BRG.6850.2.2020.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami)   podaje   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś  Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem użytkowym – szatnia sportowa o pow. uż. 97,83 m2

Nr działki

333

Powierzchnia działki

0,52 ha

Część  przeznaczona do użyczenia

Budynek wraz z częścią działki o pow. 0,08 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

Brak planu, w studium – tereny usług publicznych z zielenią, teren zagospodarowany

Grunt  sklasyfikowany jako ŁIV i N

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00021068/4

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa, sieć wodna, elektryczna.

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

Oddanie w użyczenie powyższej nieruchomości następuje na rzecz Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP Hufca Myślibórz.  

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od dnia 14 września 2020  r.  do dnia 5 października 2020 r.                                                       

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 13:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 13:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 13:06 Piotr Uberman