O G Ł O S Z E N I E
BRG.6850.1.2020.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65   ze zmianami)   podaje   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś  Karsko

Określenie nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem  użytkowym – remiza strażacka o pow. uż. 133 m2

Nr działki

569

Powierzchnia działki

0,32 ha

Część  przeznaczona do użyczenia

Budynek wraz z częścią działki o pow. 0,13 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

Brak planu,

teren zagospodarowany

Grunt  sklasyfikowany jako Bz

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00033054/0

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga asfaltowa, sieć wodna, elektryczna.

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

Oddanie w użyczenie powyższego lokalu następuje na rzecz OSP Karsko.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od dnia 10 sierpnia 2020  r.  do dnia 31 sierpnia 2020 r.                                                       

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 sierpień 2020 12:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 sierpień 2020 12:36 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 sierpień 2020 12:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 sierpień 2020 12:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 sierpień 2020 12:38 Piotr Uberman