O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski

 

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

zbędnego składnika majątku ruchomego

- samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1983.

 

Cena wywoławcza - 5.000,00 zł

 

Oferty należy przesyłać pod ww. adres do dnia 10 czerwca 2014 r. w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na kupno samochodu pożarniczego Jelcz 004”.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 1, w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 1000.

W przypadku złożenia ofert przez co najmniej 2 oferentów przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi oferentami.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aneta Andrzejak tel. 095 747 17 11, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy od dnia 23 maja 2014 r. do dnia 10 czerwca 2014 r.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 grudzień 2019 11:21 Piotr Uberman