W związku z Uchwałą Nr XXIX/169/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31.03.2014 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim, informujemy, że dnia 31 lipca 2014r., nastąpi zakończenie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim.

                                                                                                                                 Wszelkie należności i zobowiązania (w tym za dostawę wody/odprowadzanie ścieków) przejmuje Urząd Gminy Nowogródek Pomorski.

Od dnia 1 sierpnia 2014 zmianie ulega numer konta Dostawcy Usług na:  67 8355 0009 0046 8897 2000 0004 GBS Barlinek o/Myślibórz, wszelkie zobowiązania wobec ZUK winny być kierowane na w/w konto bankowe.

 W umowach z Odbiorcami usług świadczonych przez ZUK do dnia 31.07.2014  zmianie ulegnie jedynie Dostawca Usług, w pozostałym zakresie umowa zostaje bez zmian, o czym każdy z Odbiorców zostanie odrębnie poinformowany.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 grudzień 2019 11:20 Piotr Uberman