OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zmianami) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

„Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obręb Kinice

gmina Nowogródek Pomorski powiat myśliborski

województwo zachodniopomorskie,

na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.”

dotyczącego działek nr 17/24, 259/1 i 262/6 obręb Kinice.

Z ww. dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu można składać do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy Nowogródek Pomorski od dnia 9 października 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:47 Piotr Uberman